Omsæt inspirationen og skab værdifulde resultater

Mange mennesker lader sig inspirere – men glemmer hvor vigtigt det er at omsætte inspiration til handling i eget liv. Det er ikke nok, at at blive grebet af øjeblikket. Der skal handles på det – inspirationen skal omsættes, for at den kan integreres.

Inspiration til reflektion om handling

Du sidder og ser en video, læser en bog, en opdatering på Facebook og bliver vildt inspireret – hvad gør du?
Du bliver måske glad, rørt, motiveret – hvilken handling sætter du på, så du flytter dig?
Måske fortæller du andre, at en bestem person inspirerede dig, hvad gør du derfra?
Hvordan får du værdien eller budskabet ind i dit eget liv, så du selv starter din egen transformation?

Dét ikke at handle på det som inspirerer os, svare lidt til at melde sig ind i et fitness center. Indmeldelse = intentionen er en start – men den rigtige værdi kommer først når du begynder at møde op. Hvornår ‘mødte du sidst op’ da du var inspireret – altså, hvordan omsatte du dit sidste inspiration moment til handling?

Du kan noget særligt i den tilstand

Når vi er inspirerede, er vi på et helt særligt vibrationsniveau. Vi har en energi, som skal ud og omsættes, så den kan arbejde endnu mere for os! Energi skaber energi, og handlinger spreder sig som ringe i vandet. Inspirerede mennesker, inspirerer andre – og på den måde, kommer energien hjem til os selv igen. For når vi oplever forskellen, vi har gjort for andre, når vi løfter dem, så løfter vi automatisk os selv.

Måske føler du dig ikke klar til at handle på den inspiration du har fået!? Men hvad hvis det ikke skal føles på en bestem måde, men bare gøres? Hvad hvis følelsen først kommer når du har handlet på det og flyttet dig?

Når du omsætter inspiration til handling, skaber du værdifulde resultater – for dig selv og andre.
Hvornår handlede du sidst på noget som inspirerede dig?

Click Here to Leave a Comment Below